5 Maart 2015

Middag.

Let wel dat meeste van die graan huidiglik  ingevoer word . Koring bote by Kaapstad Hawe en mielie bote by Durban hawe.

Hierdie toestand blyk ten minste vir die volgende 2 tot 3 maande te wees.

Die bogenoemde kontrakte moet voldoen aan voorskrifte soos voorsien  deur graanverhandelaars en/of meulenaars.  Ons het reeds gekwoteer  en hou u op hoogte van verwikkelinge .

Die kortafstand koring kontrak na Tiger Bellville  is reeds in plek , maar vereistes van PPE is van toepassing , asook die “stickers”  wat op die trok moet wees van die maatskappy  verantwoordelik vir die bestuur van die kontrak , in die geval Gel Transport .

Die is n komplekse stel reels wat voorsiening moet maak vir n legio probleme wat mag ontstaan  (veiligheid , gesondheid ens )

Gel teken n brief wat ons verplig om aan Tiger se voorskrifte te voldoen . Indien daar enige voorval ontstaan by die aflaaiplek , word die kontrak eienaar geskakel wat verantwoordelik gehou word vir beserings  ens .

U kan verstaan dat wanneer n plek soos bv Ruto Mills n probleem het met n vragmotor , dit tot 2 dae vat om uit te vind wie die klient is , en meeste van die tyd is dit oorsese maatskapye wat die koring ingevoer het .

Gel neem kennis dat sommige van die vervoerders wat op ‘n Ad Hoc basis by ons ry nie permanente “stickers” op die trokke kan sit nie.

Ons verstaan die punt en stel voor dat u navraag doen vir n magneet “sticker” wat kan plak en aftrek , let wel dat dit vir u koste sal wees .

Gel voorsien die eerste 2 “stickers” per vragmotor en daarna is dit R38,00 per “sticker” .

Indien u voel dat u nie kan voldoen aan die vereiste om ‘n Gel “sticker” op u trok te plak nie , sal ons u dalk net op sekere roetes behulpsaam kan wees.

 Nie alle kontrakte het hierdie vereiste nie, maar ten minste 80% van ons kliente vereis die voorwaardes op hulle kontrakte.

Geen trokke sonder ‘n Gel “sticker” mag ongelukkig op die Tiger Bellville perseel toegelaat word, tydens die komende kontrak wat in plek gesit is nie. Sou u dus op die kontrak diens doen, sal dit ‘n vereiste wees volgens die voorwaardes wat aan Gel voorgehou word deur die kontrak eienaar en meulenaar.

Baie dankie vir u samewerking .

 

Uittreksel vanaf Brief vanaf klient .

WIE DIT MAG AANGAAN

Ten einde te voldoen aan die vereiste van dié Wet hou ek graag die volgende aan u voor:

Die Departement van Vervoer het in 2003 ‘n Nasionale Oorlaai Kontrole Strategie ontwikkel wat hoofsaaklik fokus op die Versender(consignor) en Ontvanger(consignee) van goedere wat op openbare paaie vervoer word. Die Wetgewing met betrekking tot die Versender en Ontvanger van goedere wat op openbare paaie vervoer word is vanaf 31 Januarie 2015 in werking.

Die Wet bepaal onder andere dat:

· Die vervoerkontrakteur aan die Versender van die vrag ‘n skriftelike bewys moet gee van wat die wettige laaimassa(totale vrag en as-kombinasies) van die betrokke voertuig is eni· Daar moet ‘n ooreenkoms tussen Versender en Vervoerkontrakteur in plek wees wat die volgende bevat:

o die aard van die ooreenkoms
o laai instruksies
o verantwoordelikheid van elke party.
o besonderhede van versekering van die vrag.

Aangeheg vind daarom die volgende dokumente wat deur u voltooi moet word:

· “Memorandum of agreement entered into by and between >>>>>>>>>>>BEPERK and “The Operator””.  4 pages .

Verskaf asseblief ook daarmee saam u versekerings besonderhede soos deur artikel 330D van die Wet bepaal word.

· “Opdrag vir die laai van goedere” Hierdie dokument moet deur die vervoerkontrakteur wie ‘n vrag gaan laai voltooi en aan die betrokke laaipunt gefaks/e-pos word. Geen vragte sal gelaai word alvorens die laaipunt nie in besit is van hierdie voltooide opdrag nie. Hierdie dokument is onmiddelik in werking.

Please follow and like us: